فایل دانلود مقاله در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی

شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
اینک شما با جستجوی ((دانلود مقاله در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -دانلود مقاله در مورد بودجه بندی سرمایه ای و نقدی- شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بودجه سرمایهاى ـ capital budgetعبارت است از مجموعه طرحهاى سرمایهگذارى که یک وجه مشترک دارند؛ یعنى بازده هریک از اینها در دورههاى بلندمدت بیش از یک سالبهدست مىآید؛ براى مثال طرحهاى سرمایهگذاى براى دورههاى ۵، ۱۰، ۱۵، یا حتى ۲۰ ساله امرى بسیار متداول است چنین سرمایهگذارىهائى را سرمایهگذارى بلندمدت ـ term investment ـ long“ مىنامند

ادامه مطلب

پاسخ دهید